Niniejszy dokument (polityka prywatności) określa zasady przetwarzania danych osobowych wszystkich osób odwiedzających i korzystających z serwisu www.importmax.pl oraz jest odpowiedzią na obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem tych danych i w kwestii swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016,) (dalej „RODO”).

1. Ogólne infmoracje

Właścicielem serwisu internetowego www.importmax.pl jest  F.H.U MAX IMPORT-EXPORT Ewelina Stefańska  w Bochni 32-700 Proszówki 34,  NIP: 8681534881, REGON: 121438330

Administratorem danych osobowych jest F.H.U MAX IMPORT-EXPORT Ewelina Stefańska w Bochni 32-700 Proszówki 34, tel.: + 48  696-067-441, adres e-mail: sklep@importmax.pl.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 a,  art. 6 ust 1 b i art. 6 ust 1 f  w/ w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą wyrażonej w formularzu kontaktowym lub w związku z realizacją zakupów i zamówień za pośrednictwem witryny www.importmax.pl oraz w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. dochodzeniem roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży, w celu tworzenia statystyk zestawień i analiz na potrzeby własne administratora  oraz w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora.

2. Typy danych przetwarzanych w importmax.pl

W przypadku złożenia zamówienia, zapisania się na newsletter lub wypełnienia formularza kontaktowego w serwisie gromadzone i przetwarzane są następujące dane: login, imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, adres wysyłki, nr NIP w przypadku osób prowadzących działalność gospodarcza,  których podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.

3. Ochrona Danych Osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu prawidłowej realizacji zamówień za pośrednictwem witryny www.importmax.pl,  oraz realizacji usługi typu newsletter. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów wskazanych w pkt VI. Administrator wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego  świadczenia usług.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.importmax.pl niepołączone z dokonywaniem zakupu lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: zakupu, przesłania zapytania lub wypełnienia dowolnego formularza kontaktowego znajdującego się w serwisie, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Administratora. Poprzez podanie swoich danych osobowych oraz zaznaczenie odpowiedniego pola, Klient dodatkowo wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora, w tym m.in. wysyłki newsletter, powiadomień i innych form marketingu.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Podanie danych wymaganych w procesie /korzystania z formularza kontaktowego/ subskrypcji newsletter/składania zamówienia jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Administratora.

4. Uprawnienia konsumenta i ich realizacja wynikające z RODO

Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO – zgodnie z tym artykułem rozporządzenia, w takiej sytuacji administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do poprawienia/ sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO), czyli prawo do usunięcia danych.

Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)

Osoba, której dane dotyczą w każdym momencie ma prawo do sprzeciwu przetwarzania danych (szczególnie jeśli dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego).

Odbiorcy (procesorze powierzenia) danych osobowych to m.in. podmioty zapewniające utrzymanie serwisu, dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów, instytucje upoważnione z mocy prawa, oraz inne podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych oraz instytucje uprawnione z mocy prawa. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umową powierzenia danych.

W celu realizacji powyższych wskazanych  uprawnień  należy skontaktować się a administratorem danych osobowych wysyłając wiadomość na adres mailowy  sklep@importmax.pl lub przesyłając wiadomość drogą listowną na adres :  F.H.U MAX IMPORT-EXPORT Ewelina Stefańska    Proszówki 34 ,  Bochni 32-700  . Zgodnie z przepisami RODO, administrator danych osobowych, udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni.

5 Dostęp do gromadzonych i zbieranych danych

Zgodnie z art. 29 RODO, dostęp do danych mają upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy zajmujący się obsługą serwisu importmax.pl , którym zostały udzielone stosowane pełnomocnictwa. Odbiorcami danych są także  instytucje upoważnione z mocy prawa, dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz inne podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

6. Pliki Cookies

 1. Serwis www.importmax.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika informacje w formularzach.
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka“).

 1. Informacje formularzach.
  a) Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  b) Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 2. Serwis www.importmax.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu importmax.pl z siedzibą pod adresem Proszówki 34, 32-700 Bochnia.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu: - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; - utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: - „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; - „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; - „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; - „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

Dodano Produkt do porównania