Ewelina Stefańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ewelina Stefańska - FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „MAX" IMPORT-EXPORT w Proszówkach informuje, iż polerka do kamienia AL-FA ALWG 24 nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, z uwagi na brak zabezpieczenia różnicowo-prądowego chroniącego przed wzrostem zagrożenia spowodowanego obecnością cieczy oraz brak w instrukcji zapisów dotyczących sposobu podłączania wody oraz maksymalnego ciśnienia dla systemu doprowadzania cieczy. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dodano Produkt do porównania