Zwroty

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym www.importmax.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów (stosownie do art. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827), z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

2. Konsument musi dostarczyć zwracany towar do siedziby firmy we własnym zakresie. Firma nie odbiera przesyłek pobraniowych ani płatnych przy odbiorze i  nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

3. Towar nowy, nie używany (lub nie noszący śladów użytkowania – otarć, rys, uszkodzeń, zabrudzeń obudowy) należy zwrócić w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. W tym celu należy odesłać towar we własnym zakresie na adres naszej firmy:
F.H.U Max Import – Export 
Proszówki 34
32-700 Bochnia
Tel. 696 067 441

4. Produkt trzeba należycie zabezpieczyć do transportu, aby nie uległ uszkodzeniom podczas przewozu.
Wraz z produktem w opakowaniu musi znajdować się:
- cały dostarczony osprzęt urządzenia,
- oryginalny dowód zakupu (Paragon / Faktura),
- wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy (do pobrania),
- wypełniona karta reklamacyjna (do pobrania),

5. Usługodawca zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.